سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیرعباس نوربخشد – مرکز تحقیقات شرکت فراورده های نسوز آذر
فهیمه سعیدی – مرکز تحقیقات شرکت فراورده های نسوز آذر
نسیم طاهری – مرکز تحقیقات شرکت فراورده های نسوز آذر
فریبرز زاهدانارکی – مرکز تحقیقات شرکت فراورده های نسوز آذر

چکیده:

گسترش صنایع متالورژی و سرامیک در سالیان اخیر و برنامه های توسعه آن نیاز به محصولات دیرگداز کیفی را بیش از پیش جلوه گر نموده است. در این راستا، وجود یک راهبرد مشخص در ارتباط با طرح های توسعه و تحقیقات جهت اینده صنعت دیرگداز کشور امری اجتناب ناپذیر می باشد، در تحقیق حاضر نگاهی به وضعیت جهانی دیرگداز و همچنین صنایع داخلی شده وسعی گردیده تا الگوی مناسب جهت چگونگی تدوین برنامه های تحقیق و توسعه ارائه گردد.