سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین صالحی وزیری – کارشناس شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران
رضا اسدی فرد – مدیر گروه مواد ونانوتکنولوژی شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران

چکیده:

کشور ما در زمره کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد و انتقال تکنولوژی به عنوان راه میانبری برای دستیابی به تکنولوژی های روز به این کشورها توصیه می شود، به شرط آنکه تکنولوژی واقعا انتقالپیدا کند و بومی کردن تکنولوژی های انتقال یافته نیز مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به حجم بالای انتقال تکنولوژی در کشور و این موضوع کهکیرندگان تکنولوژی بایستی مهندسین و متخصصین باشند، واحدهای تحقیق و توسعه که شامل گروهی از نیروهای متخصص می باشند، می توانند علاوه بر ارایه مشاوره در گزینش درست تکنولوژی و انتخاب فرایند مناسب انتقال، نقش مهمی در بومی سازی و جذب کامل تکنولوژی داشته باشند.
آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شود، نقش واحدهای تحقیق وتوسعه در بومی سازی و جذب کامل تکنولوژی وارداتی، اصلاح، نوآوری و توسعه این تکنولوژی ها است.