سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین پورآقاسی – مشاور و عضو شورای عالی بهره وری وزارت صنایع و معادن

چکیده:

مردم بر این باورند که سفرهای «مکانی» غم وغصه ها را دور می کند و از خستگی ها می کاهد، اما سفرهای «زمانی» چطور؟ وقتی همراه با انبوه تاریخ نگاران پا به عرصه تاریخ و دنیای گذشته می گذاریم با وقایعی روبرو یم شویم که گاهی ما را شاد می کندو گاهیغمگین، اما هرگز نمی توانیم آنها را تغییر داده و یا روی آنها تاثیر بگذاریم. به عکس، زماین که همراه گروهی از آینده پژوهان به آینده سفر می کنیم، درست مثل این است که ازخوابی گران ولی پر رویا بیدار می شویم، رویاهایی امید بخش وشگفت انگیز، و رویاهایی نگران کننده ودلهره آور. اگر بتوانیم به این رویاها اعتماد کنیم، تصویرهایی از آیندهدر ذهن ما شکل می گیرد که به تصمیم ها واقدام های امروز ما جهت می دهد و به آنها معنا و محتوای ویژه ای می بخشد.
گروهی از کسانی که از منظر فناوری به آینده نگاه می کنند معتقدند که انقلاب جهانی فناوری از پیشرفت تعیین کننده نانو فناوری، بیوفناوری، فناوری مواد و هم افزایی آنها با فناوری اطلاعات ناشی می شود. همچنین خاطر نشان می کند که در دو دهه آینده در استیلای بیوفناوری خواهد بود. اگر آینده بدین گونه پیش رود، بشریت باید منتظر وقایع و رویدادهای غافلگیر کننده ای باشد.
و اما در اینجا سوالی پیش می آید که کدامیک از حوزه های یاد شده در این پیش بینی ، برای کشور ما از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ اخیرا انجمن آینده جهان که یکی از دو قطب مطرح آینده پژوهی درجهان است در یک هم اندیشی بزرگ از آینده پژوهان پرسید که کدامحوزه فناوری تا ده سال آینده، بیشترین تاثیر را بر کسب وکار دارد؟ در واقع نگاه این پیش بینی ، نگاه اقتصادی و تجاری بود و کاری به مسائل امنیتی و نظامی نداشت.