سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

نادر آل ابراهیم – معاونت مهندسی شرکت ایران خودرو دیزل
مرتضی مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف
امیر اخلاصی – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

عضویت و حضور فعال در سازمان تجارت جهانی در سند چشم انداز ۲۰ ساله جایگاه ویژه ای دارد. زیرا سازمان تجارت جهانی بالاتر سطح تعامل کشور با اقتصاد جهانی است. طبیعی است برای دنبال نمودن اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و کسب رتبه اول در منطقه باید بتوان خود را برای پیوستن و حضوری فعال در سازمان تجارت جهانی انکارناپذیر است. با توجه به سه دیدگاه مختلف در مورد پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و با تمرکز بر روی دیدگاه سوم می توان گفت که واحدهای تحقیق و توسعه اساسی ترین نقش را درجذب صحیح و بومی سازی تکنولوژی های وارداتی و یا به عبارتی در چرخه تقلید نوآورانه خواهند داشت. در این مقاله برای فرایند تقلید نوآورانه چرخه ای ارائه شده و بیان می شود که واحدهای تحقیق و توسعه در این چرخه می توانند دو نقش متفاوت تقویت کننده و محدود کننده را ایفا نمایند. در این میان مدیریت دانش به عنوان ابزاری کلیدی در فرایندی چهار مرحله ای شامل تسهیم تجربه ها، ثبت، انتشار و درونی سازی دانش در تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح به کار رفته و منجر به تقویت واحدهای تحقیق و توسعه می گردد.