سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

حبیب ا… اکبری – دبیر آموزش و پرورش

چکیده:

آنچه امروز بیش از پیش آشکار شده این است که والدین نقش انکار ناپذیری را در طرح ریزی شغلی کودکانشان برعهده دارند . گینزبرگ و همکارانش با تاکید بر مبانی روانشناسی رشد ، معتقدند جریان رشد انسان فرایندی پیوسته و تکاملی است عقیده این گروه بر آن است که انتخاب شغل نیز نظیر رشد فرایند می باشد و با عواملی نظیر ارزشهای فردی ،‌ واقعیات محیطی ، عوامل عاطفی و فرصتهای تربیتی بستگی کامل دارد.