مقاله نقش واگذاري خودروهاي مزايده اي با افزايش جرايم و تخلفات (مورد مطالعه استان آذربايجان غربي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۳۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: نقش واگذاري خودروهاي مزايده اي با افزايش جرايم و تخلفات (مورد مطالعه استان آذربايجان غربي)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخلفات رانندگي
مقاله جرايم رانندگي
مقاله خودروهاي مزايده اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجات بخش اصفهاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کنار افزايش تعداد وسايط نقليه در چرخهه ترافيک کشور، توليد انواع خودرو توسط کارخانه هاي داخلي، واردات انواع خوردوهاي خارجي، خودروهاي فاقد کارآيي و فرسوده سازمان ها و ارگان هاي دولتي، نظامي و انتظامي نيز از طريق مزايده به افراد جامعه واگذار و مجددا وارد چرخه ترافيک کشور مي گردند. يکي از دلايل افزايش جرايم و تخلفات رانندگي خودروهاي مزايده اي عدم اجراي قانون اوراق و مزايده توسط مسوولين واگذار کننده اين نوع خودروها مي باشد.
تحقيق حاضر با يک هدف اساسي در پي «بررسي نقش خودروهاي مزايده اي با افزايش جرايم و تخلفات رانندگي در استان آذربايجان غربي است.» روش تحقيق ميداني و جمع آوري اطلاعات با استفاده از ابزارهاي مشاهده، مصاحبه و بررسي اسناد و مدارک است. جامعه آماري شامل تعداد ۴۲۸ دستگاه خودرو مزايده اي است که در پارکينگ هاي جنوب استان آذربايجان غربي (مهاباد، سردشت، بوکان) قرار داشتند و با نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند.
نتايج تحقيق نشان داد که خودروهاي اوراقي و مزايده اي که فاقد اصالت خودرويي به لحاظ ارکان موتور، شاسي و نقص فني به ويژه از ناحيه چراغ هاي عقب و جلو مي باشند، بيشترين جرايم و تخلفات را به خود اختصاص دادند و همچنين به دليل اين که اين گونه خودروها فاقد کارآيي لازم هستند، امنيت ترافيکي استان را پايين آورده و حجم تصادفات را تا حد زيادي افزايش داده اند.
در انتها به سازمان هايي که واگذار کننده خودروهاي مزايده اي هستند و نقش موثري در کاهش تخلفات و جرايم رانندگي مي توانند داشته باشند. پيشنهادهايي ارايه گرديد.