سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یزدان منصوریان – دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شفیلد انگلستان
محمد نعیم آبادی – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و رئیس بخش فناوری اطلاعات و امور رای

چکیده:

مقاله حاضر ضمن مروری گذرا بر مفاهیم پایه مربوط به سواد اطلاعاتیو الگوهای موجود مربوط به آن، تبیین نقش کتابداران و بویژه جایگاه وب سایت کتابخانه هادر بهبود سواد اطلاعاتی کاربران میپردازد. طی سالهای اخیر با برجسته شدن رویکرد آموزشی حرفه کتابداری و اطلاع رسانی، کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی نقش عمده ای در این زمینه ایفا می کنند. اکنون در بسیاری از دانشگاه ها و مراکز آموزشی دنیا همکاری موثری بین کتابداران ، متخصصان اطلاع رسانیو اعضای هیئت علمی این مراکز وجود دارد و این تعامل سازده رو به گسترش است .
ارتباط میان سواد اطلاعاتی و اموزش از راه دور و نیز نقشی که برنامه های آموزشی پیوستهمی توانند ر ارتقای سواد اطلاعاتی کاربران بازی کنند و مهم ترین عوامل و عناصر ممکن در سایت کتابخانه ها که بالقوه می توانند در این زمینه موثر واقع شوند ، درمقاله حاضر برشمرده و تشریحشده است.
چنانچه در طراحی وب سایت یک کتابخانه اهمیت سواد اطلاعاتی و نیاز کاربران به فراگیری مهارت های آن مورد توجه طراح سایت باشد بی تردید می توان با لحاظ کردن رویکرد آموزشی در سایت مربوط به هف توسعه سواد اطلاعاتی کاربران نزدیک شد.