سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیدعلی ضیائی – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد
سهیل درخشان – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
حسین حسین دخت – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران ومحیط زیست پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
از زیر ساختهای لازم برای توسعه صنایع و افزایش سطح رفاه اجتماعی هرکشور وجود حمل و نقل روان و ایمن در آن کشور می باشد و به همین علت دولت های مختلف توجه ویژه ای به این بخش دارند.این امر باعث ازدیاد روز افزون ترافیک وعواقب منفی ناشی از آن، از جمله آلودگی هوا شده است. پیشرفت های حاصل در تکنولوژی ارتباطات و الکترونیک و توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل (Intelligent Transportation Systems) ITS باعث شده تا با تسهیل، تسریع و افزایش ایمنی در حمل و نقل راندمان بخش حمل و نقل افزایش یابد.از جمله این سیستم ها می توان به سیستم های پیشرفته مدیریت ترافیک، اطلاع رسانی مسافران و کنترل وسیله نقلیه اشاره کرد. در این مقاله سعی شده از جنبه حفظ محیط زیست به این تکنولوژی ها پرداخته شود و ضمن معرفی سه سیستم ذکر شده، راهکاری را جهت تخمین میزان تولید آلاینده ها ناشی از حرکت وسایل نقلیه ارائه نماییم