سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منیژه اکبری – کارشناس بازرگانی خارجی شرکت شیرین عسل
داریوش قربان زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

چکیده:

با نگاهی به اهمیت روز افزون نقش نیروی انسانی در سازمان های امروزین از یک سو و تغییرات روز افزون ایجاد شده در سازمان ها از سوی دیگر، محجقق در قالب یک تحقیق میانی بر آن شده است که نقش یک سری از ویژگی های منابع انسانی و رابطه آنها را میزان پذیرش تغییر در بستر فرایند تغییر مورد بررسی قرار داده و هر کدام از ویژگی های مورد نظر را مورد بررسی و آزمون قرار دهد با این که تحقیق میدانی حاضر در اداره پست منطقه ۱۳ شهر تهارن انجام گرفته نتایج این تحقیق می تواند با توجه به شرایط فرهنگی و کاری تقریبا یکسان در اکثر سازمان های ایران به ویژه در سازمان های دولتی که به دنبال ایجاد تغییرات در سازمان خود می باشند مورد استفاده قرار گرفته و نتایج سودمندی را به همراه داشته باشد.