سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین میسمی –
سیدحسین مهاجری –
حامد حقی –
سیدپدرام موسوی –

چکیده:

فعالان حفاظت از محیط زیست هشدار داده اند که ایجاد سد بر تعدادى از رودخانه هاى بزرگ جهان محیط طبیعى و حیات وحش در این آبها را به خطر انداخته است. گزارش سازمان جهانى حفظ حیات وحش در مورد شرایط طبیعى بیش از بیست شبکه رودخانه اى جهان تاکید دارد که آثار منفى سدسازى بر این رودخانه ها بر محیط زیست به مراتب از منافع ایجاد آنها از جمله تامین آب کشاورزى و تولید برق بیشتر است. به گفته این سازمان، یکى از آثار منفى ایجاد سد بر برخى رودخانه ها اسراف در استفاده از آب در کشاورزى و نابودى محیط طبیعى زیست گونه هاى گیاهى و جانورى است.
از جمله طرح هایى که در این گزارش مورد انتقاد قرار گرفته است ایجاد سد بر روى رودخانه یانگ تسه در چین، از جمله بزرگترین سدهاى جهان است. در این طرح، که به سد سه دره موسوم است، تعدادى سد بر شاخه هاى مختلف رودخانه ایجاد مى شود. سازمان جهانى حفظ حیات وحش هشدار داده است که این رودخانه محل زیست گونه هاى نادر جانورى، از جمله نوعى دولفین است و سدسازى بر روى آن محیط زیست طبیعى این جانوران را تخریب خواهد کرد.