سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صادق بختیاری – دانشگاه اصفهان – دانشکده اقتصاد

چکیده:

تحقیق و توسعه فعالیتهای مختلفی، از مرحله تفکر، ابداع، اختراع، بهبود کمی و کیفی، تولید و روشهای ان تا کاربرد های مختلف در جهت تامین نیازهای انسانی و بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی انسان را در بر می گیرد. تحقیق و توسعه در سه مقوله تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای مورد مطالعه قرار می گیرد. وضعیت تحقیق و توسعه در کشور با در نظر گرفتن شاخص های متداول برای این منظور رضایت بخش نیست و با توجه به این مطلب که تحقیق و توسعه نقش مهم و بسیار حیاتی در توسعه و رشد اقتصادی جوامع دارند لزوم توجه بیشتر به اینامر و ایجاد فضا و ساختار مناسب برای تحقیق و توسعه ضرورت بیش از پیش می یابد.