سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه امانی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
فایز رئیسی – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

کشور ایران به دلیل دارا بودن آب و هوای خشک دارای خاک های آهکی بوده و کربنات کلسیم بالا در این خاک ها موجب شده است که در ارتباط با قابلیت جذب عناصری که جذب آنها وابسته به pH محدودیت رشد ایجاد شود در این راستا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در شرایط گلخانه انجام شد فاکتورها که شامل شش سطح گوگرد ( ۰، ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۱۵ تن گوگرد در هکتار ) و دو رقم سویا (سحر و ویلیامز ) بودند . براساس نتایج حاصل از این تحقیق کاهش pH ناشی از افزایش گوگرد موجب افزایش رشد و افزایش غلظت فسفر در گیاه شد. اثر افزایش سطوح گوگرد بر اجزای عملکرد به نوع رقم سویا بستگی داشت و رقم ویلیامز از رشد بیشتری برخودار بود . علاوه بر این ، رقم ویلیامز مقاومت بیشتری به افزایش EC ناشی از مصرف گوگرد نشان داد.