سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
عبدالحسین پری زنگنه – دانشیار، عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشگاه زنجان
سیامند رستم زاده –
سعید رحمانی –

چکیده:
به دلیل قرار گرفتن ایران بر روی کمربند خشک دنیا و نیز وجود مشکل آلودگی هوا در اکثر نقاط شهری پر جمعیت کشور، یکی از راهکارهای نو برای حل این مسائل ایجاد کمربند سبز در نقاط شهری می‌باشد. این پدیده در ایران از دهه قبل مورد توجه قرار گرفت. با توسعه شهرنشینی و مکانیزه شدن زندگی امروزی همگام با پیشرفت روز افزون تکنولوژی آلاینده های زیست محیطی بصورت موضوعی اجتناب ناپذیر در آمده است. یکی از راهکارهای بسیار مناسب در رفع این آلاینده ها استفاده از سبزینه ها و پوشش گیاهی می باشد. که در ضمن رفع این آلودگی ها اثر سوئی بر محیط زیست نداشته و مهمترین دستاورد آن گامی به سوی توسعه پایدار می باشد. در این مقاله سعی بر آن است که کاربرد و اهمیت پوشش گیاهی در جهت رفع آلایندهای مهم هوا مانند اکسیدهای کربن، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد، ازن، ذرات معلق و عناصر سنگین مثل سرب مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این که اثرات مختلف کمربند سبز مانند تاثیر آن در مقابله با خشکی و مبارزه با آلودگی هوایی در نقاط شهری مورد بررسی قرار گرفته و پوشش های گیاهی مناسب برای ایجاد آن به طور خلاصه نام برده شده ‌اند.