سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افسر ذوالفقاری –

چکیده:

توسعه بی رویه شهرها و رشد جمعیت یکی از عوامل اصلی کاهش و از بین رفتن زیستگاه های طبیعی و تخریب محیط زیست می باشد. با توجه به اینکه فرآیند شهرنشینی در حال سرعت است، شناخت راههای بهبود محیط زیست شهری و این مهم که شهرها به صورت محیط های جذاب و سالم تری برای زندگی در آینده و از آثار نامطلوب آنها بر محیط زیست کاستهشود، اهمیت بیشتری پیدا میکند. عوامل عمده ای که محیط زیست شهر تهران را تهدید می نماید، شامل آلودگی هوا، صدا، آبهای سطحی و زیر زمینی و قناتها،وجود فاضلابها ، وجود زباله در صورت دفع نامناسب آن می باشد.