سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحسن مرتضوی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

فناوری اطلاعات یکی از پدیده های مهم قرن بیستم می باشد که زندگی بشر را متحول ساخته و بسیاری از علوم و موضو عات را تحت تأثیر خود قرار داده اس ت. این مقاله در رابطه با بررسی تأثیر این فناوری و ساختارهای نوین تولیدی می باشد که در این زمینه نقش آن در ((مدیریت زنجیره عرض ه)) و ((سازمانهای مجازی)) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.