مقاله نقش و جايگاه روانشناسي نظامي در نيروهاي مسلح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روانشناسي نظامي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: نقش و جايگاه روانشناسي نظامي در نيروهاي مسلح
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روانشناسي نظامي
مقاله نيروهاي مسلح
مقاله کاربرد روانشناسي نظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي نيا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: حبي محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه نيروهاي مسلح کشورهاي قدرتمند به طور شگفت انگيزي به کاربرد نظامي علوم انساني توجه پيدا کرده اند و با تلاشي اعجاب آور در زمينه روانشناسي نظامي فعاليت مي کنند. البته تجربه جنگ جهاني اول و دوم فرصتي براي روانشناسي فراهم کرد تا توان کاربردي خويش را به نمايش بگذارد.
روانشناسان نظامي در آزمايشگاه هاي روان سنجي، اردوهاي آموزشي و در صحنه هاي جنگ، به ارايه خدمات تخصصي پرداختند. آزمون هاي تخصصي و گسترده را ابداع و به گزينش و طبقه بندي و به کارگيري پرسنل نظامي پرداختند و پس از جنگ نيز نيازمندي هاي روان شناختي به اعتبار اين رشته افزود و امروزه ما شاهد شکوفايي اين رشته در کشور هستيم. انجمن روانشناسي نظامي، تاسيس و رشته روانشناسي نظامي در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري داير گرديده است و در حال حاضر اولين فصلنامه روانشناسي نظامي به همت انجمن علمي روانشناسي نظامي ايران و دانشگاه جامع امام حسين (ع) منتشر مي گردد.
اين حرکت فرصتي مغتنم براي روانشناسان است تا با بهره گيري از آموزه هاي ديني، علمي و فرهنگي، توسعه اين علم نوپا را در کشور پيش گيرند و به نيازهاي متنوع نيروهاي مسلح پاسخ دهند.