مقاله نقش و جايگاه صديق در جماعت حسيدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: نقش و جايگاه صديق در جماعت حسيدي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يهوديت
مقاله حسيديسم
مقاله صديق
مقاله حسيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميراني ارسطو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حسيديسم، آخرين جنبش عرفاني در تاريخ يهوديت است كه در نيمه دوم قرن هيجدهم ميلادي ظهور و گسترش يافت. صديق، محور و كانون جماعت حسيدي، و بارزترين وجه تمايز عرفان حسيدي از ديگر گرايش هاي عرفاني در فرهنگ يهود است. در عرفان حسيدي صديق انسان كامل و واسطه بين خداوند و حسيد يا مريد مي باشد، به اين معنا كه براي گناهان مريدان خود شفاعت مي كند، دعاها و عبادات آنها را به بارگاه خداوند انتقال مي دهد و از سوي ديگر فيض و رحمت الهي نيز از طريق او به مريدان مي رسد. پس صديق پير و رهبر است. البته رفتار و كردار او بيشتر از تعاليم و موعظه هاي او مورد توجه حسيدان است. صديق از قداست فراوان و شخصيتي فره مند برخوردار است كه نتيجه مقام معنوي و قرب او به بارگاه الوهي است، نه دانش او درباره تورات و شريعت.