سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمهران نوربخش – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر شهرکرد

چکیده:

آموزش و پرورش در هر مورد بخصوص در امور امدادی، نقش اساسی دارد و پژوهش در رابطه با مسائلامدادی راهکارهای مناسبی را برای کسب آمادگی امدادی فراهم می نماید.
برای پرداختن به موضوع فوق و تجزیه و تحلیل نقش و جایگاه آموزش و پژوهش در مسائل امدادی در اصل مقاله به موارد زیر پرداخته می شود:
۱- نقش آموزشهای امدادی به عموم مردم
۲- نقش آموزشهای امدادی به امدادگران
۳- نقش آموزشهای امدادی به کارکنان
۴- نقش پژوهش در مسائل امدادی
۵- نقش پژوهش درمسائل جغرافیایی و اقلیمی به منظور استفاده های امدادی
۶- نقش پژوهش در مسائل منابع آب و اقلیمی به منظور استفاده های امدادی
۷- نقش پژوهش در مسائل هوا و اقلیم به منظور استفاده های امدادی
۸- نقش پژوهش در مسائل تاریخ منطقه به منظور استفاده های امدادی
۹- نقش پژوهش در آسیب شناسی منطقه به منظور استفاده در مسائل امدادی
۱۰- نقش پژوهش در فعالیت های عمده اقتصادی به منظور استفاده از مسائل امدادی
۱۱- نقش پژوهش جمعیت شناسی به منظور استفاده در مسائل امدادی
۱۲- نقش پژوهش وضع سواد به منظور استفاده در مسائل امدادی
۱۳- نقش پژوهش در مسائل ویژگی های قومی فرهنگی به منظور استفاده در مسائل امدادی