سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نوذر باستان – کارشناس ارشد ( مهندس الکترو مکانیک رشته برق ) مدیرعامل شرکت شیراز تندرپ

چکیده:

در متن مقاله به شرح و بسط نحوه مدیریت و نتایج حاصل از آن در واحد متبوع خود و در دهه ١٣٦٠ پرداخته و طی آن پس از ذکر تاریخچه مختصری راجع به “ مسئولیت اجتماعی ” و تغییرات آن ابتدا به موضوع اخلاق و ارتباط آن با وظیفه شناسی و قانون و همچنین با مدیریت پرداخته و سپس خود مدیریت و تعاریف و تفاسیر و انواع آن بازهم به طور مختصر مورد بحث قرار می گیرند و پس از بیان مطالبی پیرامون تعالی سازم انی به تشریح و مطالعه موردی نمونه مورد نظر خود مبادرت نموده و در نهایت محورهای نتایج حاصله از آن شیوه اقدامات و فعالیت ها با ارائه مستندات و مدارک مربوطه معرفی می گردند .
نکته قابل ذکر انطباق کامل روند عملیات و مناسبات درون واحدها در آن سال ها با تعریفی است که ( تورنس ١٩٩٨ Torrance ،گرت لوایز ترجمه گروه کارشناسان ایران )١()١٣٨١ ازخلاقیت ارائه می دهد به نحوی که همه عوامل مذکور در تعریف تورنس در شرایط اجتماعی محیط کار آن دوران به وضوح موجود بوده و همان گونه که متن مقاله شرح داده شده است واحد مورد بحث از جهات اخلاقی و فرهنگی مدیریت و نتایج حاصله از آن پیش رو و پیش گام بوده است . اگر این تعریف تورنس را بپذیریم و مهجور بودن اخلاق در شرایط بحران اخلاقی زمان حال را نیز مد
نظر قرار دهیم درج موضوع مقاله جزو یکی از موضوعات قابل طرح در کنفرانس نیز خو د نوعی خلاقیت وابتکار به حساب می آید .