سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمال خانی جزنی –

چکیده:

در عصر حاضر میزان نوسعه فناوری از عوامل اصلی تمایز بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است . دانشگاه و موسسه های پژوهشی با ورود صنعت می توانند از نهاد درون گرا و نخبه پرور و محدود به نهادی برون گرا که پاسخگوی همه نیازهای کشور در سطوح قابل قبول بین المللی باشد، تبدیل شود . برای به وقوع پیوستن حقیقت مذکور، ابزارهای بازاریابی و تجاری سازی محصولات پژوهشی و تحقیقاتی می توانند نقش عمده ای ر ا ایفا نمایند . در این مقاله ضمن معرفی بازاریابی و تجاری سازی محصولات پژوهشی، از دیدگاههای مختلف به نقش و جایگاه این دو در فرایند نوآوری اشاره گردیده و همچنین وجود شرکتهای واسط بین مراکز پژوهشی و صنعت یا بازار از ضروریات فرایند نوآوری معرفی شده اند .
مراکز و موسسه های تحقیقاتی ک ه به طور عمده دولتی بوده، معمولا خدمات زیربنایی تحقیق و توسعه و امکانات بازاریابی، تجاری سازی و انتقال فناوری را برای صنایع فراهم می آورد .
حمایت دولت از واحدهای بازاریابی و تجاری سازی این موسسه ها موجب افزایش سطح علم و فناوری صنایع کشور و در نتیجه بهبود شاخصهای علم و فناوری خواهد شد