سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نادر پروین – استادیار، جغرافیا، دانشگاه پیام نور مرکز سقز

چکیده:

در این مطالعه ضمن بررسی شاخص های توسعه فعالیت های اقتصادی در راستای مطالعه سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه های پنج ساله توسعه ابتدا، داده ها و اطلاعات مربوط به مهمترین شاخص های توسعه اقتصادی (بخش صنعت، کشاورزی و خدمات )،استان قم از دستگاه های استانی جمع آوری و تلخیص شد. درادمه، میزان عملکرد سرمایه گذاری پیش بینی شده طی برنامه ریزی پنج ساله سوم توسعه استان قم به تفکیک عملیات برنامه های مختلف محاسبه و ارزیابی گردید. نهایتا موانع عمده تحقق اهداف کمی شاخص های مذکور تحلیل شده است.