سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
طاهر بخشی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد پیله سوار مغان، گروه حقوق، پیله سوار مغان، ایران
بهروز رضوی – کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، مدرس دانشگاه
رامین قربانی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پیله سوار، گروه حقوق، پیله سوار مغان، ایران

چکیده:
این مقاله در رابطه نقش و جایگاه قانون در یک جامعه مانند جامعه اسلامی ایران و چگونگی اجرای آن بحث می کند. هدف این مقاله شناساندن عموم مردم به قوانین و چگونگی اجرای آن در یک جامعه است و هدف دیگر این تحقیق بیان ضرورت و استفاده از قانون در مسیر عدالت و اهمیت درست انجام شدن قانون در جامعه می باشد و متون آن از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است و به این نتیجه رسیدیم که قانون یکی از نیازهای انسان برای زندگی در جامعه است که در جوامع اسلامی که قانون براساس قانون الهی تصویب می شود عدالت و راحتی مردم بیشتر است اما کم و کاستی هایی هم در اجرای آن وجود دارد و پیشنهادات ما در این مقاله این است که قانون و رعایت آن را توسط رسانه ها، مجلات و روزنامه ها فرهنگ سازی کرد و با آمدن مسئولان قانون گذاری به مدارس، بچه ها را با قانون و آرامشی که قانون به ارمغان می آورد آشنا کرد و آنها را برای هرچه بیشتر رعایت کردن قانون در آینده آماده کرد.