سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد فیض ابادی – هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت تهران
محمدعلی مهدوی – مدیرعامل مرکز تحقیقات مدیریت تهران ، ایران

چکیده:

باتکامل رویکردهای مدیریت استراتژِیک از رویکرد ساختار صنعت به رویکرد منبع محور و همچنین رویکرد رابطه ای و به دنبال آن تغییر واحد تجزیه و تحلیل از صنعت به شرکت و به فرایندها و روتینهای دودویی بین شرکتها، نقش و جایگاه کارکرد تامین و مدیریت زنجیره تامین در استراتژی های بنگاه و ساختارهای آن ها تغییر کرده سات این تغییر به خصوص در برخی از صنایع که آنها را در دسته صنایع با محصولات پیچیده قرار میدهند اهمیت به سزایی یافته است دراین تحقیق با تدوین یک چهارچوب مفهومی برای نقش و جایگاه مدیریت زنجیره تامین در استراتژی و ساختار بنگاه با استفاده از روش تحقیق مطالعه موردی ( شرکت تراکتور سازی ایران ) چهارچوب توسعه داده شده مورد تبیین قرار گرفته است . نتایج این تحقیق نشان داد که در صنایع با سرعت سنج پایین و یا صنایع با محصولات پیچیده و در بنگاههایی که استراتژی بنگاه برروی صرفه جویی ناشی از مقیاس متمرکز ا ست مدیریت زنجیره تامین می تواند در بالاترین جایگاه سازمانی و از نظر سطوح استراتژی در استراتژی سطح بنگاه مورد توجه مدیران بنگاه قرار گیرد.