سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا عزیزی – مرکز مطالعات توسعه تکنولوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

صنعت پتروشیمی صنعتی پویا است که سهم بالایی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. گسترش زیاد این صنعت و افزایش تعداد بازیگران آن، رقابت سختی بین توید کنندگان به وجود اورده است.
مراکز تحقیق و توسعه در حفظ رقابت مندی شرکت ها نقش مهمی ایفا می کنند و تمام شرکت ها به تقویت وگسترش این مراکز توجه ویژه ای دارند. نکته ای که در این میان بسیار مهم است تعریف نقش و جهت گیری صحیح این مراکز در صنعت پتروشیمی است. آنچه که موفقیت و شکست این صنعت را رقم می زندمبلغی نیست که به این امر اختصاص می یابد، بلکه نحوه عملکرد آن است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال های اخیر اقداماتی در زمینه ی گسترش مراکز تحقیق و توسعه انجام داده است و در کنار مراکز تحقیق و توسعه ی مستقر در مجتمع های پتروشیمی، یک شرکت جدید با عنوان شرکت پژوهشو فناوری ایجاد کرده است. در نتیجه این اقدامات شاهد افزایش بودجه تحقیق و توسعه بوده ایم در حالی که هنوز این مراکز شکل واقعی به خود نگرفته اند و نقش واقعی آنها به خوبی تعریف نشده است، به طوری که این مسئله به یکی از چالش های این صنعت تبدیل شده است.
در این مقاله ضمن بررسی وضعیت موجود تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی ایران، عوامل تاثیرگذار در عملکرد آنها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.