سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فاطمه ناصحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل،هیات علمی،گروه محیط زیست،اردبیل،ای
سحر آردفروش –
هاجر حقی –
سمیه عادل –

چکیده:
تنها راه رسیدن به آرمان جامعه سالم وتوسعه پایدار استفاده از مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست شهری می باشد. در زندگی اجتماعی انسان ها، فرآیند مشارکت هم در شکل سنتی و هم مدرن آن از جایگاه ویژه و برجسته ای برخوردار بوده و هست. جامعه در حال گذر ایران نیز به مشارکت همه جانبه شهروندان نیاز دارد تا با فائق آمدن بر مشکلات، در راستای یک جامعه پایدار حرکت کند.در این تحقیق نقش مردم در حفظ محیط زیست وتوسعه پایدار شهری از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل بررسی شد.پرسشنامه های مرتبط تهیه شده وبین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل (پزشکی-غیرپزشکی) توزیع گردید. پاسخ های داده شده توسط دانشجویان رشته های مختلف در نرم افزار Excell وارد وداده ها آنالیز آماری گردیدند.نتایج نشان داد که ۳۶% دانشجویان ، نقش مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست وتوسعه پایدار شهری را خیلی زیاد واساسی ارزیابی نمودند.