سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

هومن تندهوش – مهندس صنایع و کارشناس سرمایه گذاری مگفا ( مرکز گسترش فناوری اطلاعات )
نسترن حاجی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و کارشناس سرمایه گذاری مگ
منصور نجمائی – کارشناس ارشد تکنولوژی انرژی و مدیریت سرمایه گذاری مگفا

چکیده:

با توجه به جایگاه امروزی دارائی های فک ری در تجارت جهان و نقش ی که این دارای ی های ارزشمند می تواند در توسعه و کسب درآمد بیشتر برای بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی و دولت ها داشته باشد، مدیریت این نوع دارائی ها از اهمیت بسزایی برخوردار شده است . امروزه سرمایه گذاری مخاطره پذیر در نتیجه به اشتراک گذاشتن دارائی های نامشهود سرمایه گذاران به و قوع می پیوندد، که این امر با توجه به شرایط فعلی ایران و همچنین نیاز به خرید و انتقال تکنولوژی و توسعه صنایع پیشرفته، بطور روزافزونی بر اهمیت این موضوع می افزاید .
هدف از انجام این مطالعه شناسایی و بیان نقش و اهمیت دارائی های معنوی در فرآیند سرمایه گذاری، علی الخصوص سرمایه گذاری مخاطره پذیر، نحوه شناسایی دارایی ها و شیوه های رایج ارزش گذاری این نوع دارائی ها و بیان چالش های موجود در این امر می باشد . این مقاله پس از ارائه تعریف داراییهای معنوی و معرفی انواع آن ازجمله حق اختراع، حق تالیف، نشان تجاری، رمز و راز تجاری، دانش فنی و حق طراحی، به تبیین اهمیت، تاثیر و ارزش افزایی آن در کسب وکار می پردازد . نتیجه این مطالعه بیانگر شیوه تعیین دارائی های فکری، ارزش گذاری آن ها، فاکتورهای موثر در تعیین ارزش آن ها و چگونگی اظهار این دارائی ها در فرآیند سرمایه گذاری می باشد .