سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی معماری – شرکت برق منطقه ای خراسان
بهروز دری –
لادن بهروزی –

چکیده:

فرهنگ بهره وری به عنوان فلسفه محوری سازمان ها، به رفتار، ارزش ها و الگوهای کار شکل می دهد. هدف نهایی فرهنگ بهره وری بهبود کیفیت زندگی کاری در سازمان ها و کیفیت خود زندگی است. برای رسیدن به این هدف، فرهنگ بهره وری باید سیستمی نهادینه را در خود جذب کند که به صورت خودکار و پویا نسبت به تغییرات درونی و بیرونی عکس العمل نشان دهد . لذا سازما ن ها برای دستیابی به این امر و افزایش بهره وری، برنامه های کارراه های را طرح ریزی می کنند. همچنین در حال حاضر، با توجه به اینکه شرکت های برق منطقه ای به سمت انجام فعالیت های
ستادی و حاکمیتی پیش می روند، این امر به تغییر ساختار و کوچک شدن این شرکت ها و تغییر نوع فعالیت های حوزه های ستادی می انجامد که نتیجه آن سطوح سلسله مراتبی کمتر و فرصت های کمتر ارتقاء برای کارکنان خواهد بو د . همچنین اکنون با توجه به تلاش فزاینده ای که شرکت ها جهت ارتقاء بهره وری خود و استفاده از فن آوری های روز می نمایند، باعث شده که کارکنان به منظور پرهیز از عقب ماندن یا کهنگی، مهارت هایشان را به روز کنند، و نیز جذب و نگهداری و پرورش کارکنان جدید که به تبع نوع کار دارای تحصیلات بیشتر و فکر و ایده و نظر می باشند، با قبل متفاوت است و آنان طالب آزادی عمل بیشتر هستند. با عنایت به موارد فوق، ارتقاء بهره وری از طریق توسعه کارراهه در شرکت برق منطقه ای خراسان موردتوجه قرار گرفت و برای دستیابی به این مهم، نظام های مرتبط با آن از جمله مسیرهای شغلی و نظام گروه بندی مشاغل طراحی گردیدند.