مقاله نقش و کارکرد ارزشيابي در مراحل تدوين برنامه درسي (بخش دوم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در راهبردهاي آموزش (راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: نقش و کارکرد ارزشيابي در مراحل تدوين برنامه درسي (بخش دوم)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله تدوين برنامه درسي
مقاله ارزشيابي برنامه درسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني مهمويي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زارعيان غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزشيابي برنامه درسي داراي قدمتي به اندازه فرآيند تعليم و تربيت است. مفهوم ارزشيابي آنقدر گسترده است که انواع مختلفي از فعاليت هاي ارزشيابي را که هدف مشترک همه آنها بررسي وضعيت برنامه درسي در موقعيت اجرايي خاص است، دربر مي گيرد؛ بنابراين، روش ها و راهبردهاي ارزشيابي نيز متفاوت خواهند بود. هدف از اين مقاله بررسي تفاوت روندهاي ارزشيابي بر اساس شش مقوله مرحله تدوين برنامه، موضوع مورد ارزشيابي، معيار، نوع داده ها، روش خلاصه کردن داده ها و نقش بود. در مورد هر مقوله، گروه تدوين بر وظيفه خاصي تمرکز دارد. از اين رو در هر مرحله، انواع خاصي از ارزشيابي مورد نياز است تا اجراي موفقيتاميز و استفاده از برنامه جديد را حمايت کند.
نتيجه گيري: هيچ مبناي نظري پذيرفته شده اي براي ميزان مورد نياز تجربيات اندوخته شده به منظور تعيين حداقل الزامات ارزشيابي که بايستي در تشخيص کارآيي کاربرد وسيع برنامه جديد در نظام آموزشي به کار رود، وجود ندارد و هر نظامي مي بايست استانداردهاي ارزشيابي را بر اساس شرايط خود تعيين کند.