مقاله نقش و کارکرد سياسي طبقه رزمياران در دوران اساطيري و حماسي نامه باستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم سياسي از صفحه ۱۷۱ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: نقش و کارکرد سياسي طبقه رزمياران در دوران اساطيري و حماسي نامه باستان
این مقاله دارای ۳۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست شهرياري
مقاله حماسه
مقاله ايران باستان
مقاله كاركردهاي پهلواني
مقاله شاهنامه
مقاله اسطوره
مقاله عصبيت
مقاله ياري در اداره كشور
مقاله مرزهاي اخلاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمويي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: حسين خاني الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چنانکه از موضوع پژوهش نيز به نيکي پيداست، تحقيق پيش رو در جستار کارکردهاي طبقه رزمياران يا پهلوانان در دوران اساطيري و حماسي نامه باستان، شاهنامه فردوسي، است. از اين رو در اين مقاله از زاويه کارکردگرايانه به نقش طبقه پهلوانان در نامه باستان پرداخته شده و نقش هاي سياسي اين طبقه جامعه آريايي، يعني رزمياران؛ در انواع کمک به سازمان يابي جامعه، امنيت زايي، يارمندي به شهريار با فرمانروايي بربخشهايي از کشور، تربيت شاهزادگان براي بر تخت نشستن، تاجبخشي، نبرد با اهريمني و پستي، روشن نمودن مرزهاي اخلاقي، پاسداري از تخت و تاج، جلوگيري از بيدادگري شهريار و بازگرداندن وي به راه دادو آزادگي در برابر شاه مورد بررسي قرار گرفته است. بديهي است که پژوهش هم نياز به تعريفي از اسطوره و حماسه وسياست شهرياري دارد و هم مي بايست الگويي را مدنظر قرار دهد که در بخش نظري نيز به همه ايمن موارد پرداخته شده است. پس از آن در بخش تاريخچه به بررسي دلايل فردوسي براي سرودن «نامه ورجاوند باستان» اشاره شده و پس از بررسي زبر گفته، از سراسر گفتارها نتيجه گيري خواهد گرديد.