مقاله نقش پارامترهاي فرآيندي در آبکافت افزودني آمينوسيلان در چسبندگي يک لاک اپوکسي-سيليکون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: نقش پارامترهاي فرآيندي در آبکافت افزودني آمينوسيلان در چسبندگي يک لاک اپوکسي-سيليکون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهبود دهنده هاي چسبندگي سيلاني
مقاله فرآيند سل ژل
مقاله چسبندگي
مقاله اپوکسي سيليکون.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيهان پرسا
جناب آقای / سرکار خانم: محسني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي راد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر يک بهبود دهنده چسبندگي سيليکوني بر روي چسبندگي رزين اپوکسي با سخت کننده آمينو سيليکوني بررسي شده است. براي اين منظور ۲-N آمينو اتيل۳  آمينو پروپيل تري متوکسي سيلان به عنوان افزودني در فرمولاسيون لاک اپوکسي وارد شده و اثر آن با بهره گيري از فرآيند سل ژل بر خواص نهايي روکش مورد بررسي قرار گرفت. آزمون هاي چسبندگي، سختي ويکرز، کشش و آزمون مکانيکي-گرمايي  (DMTA)نشان دهنده افزايش چسبندگي روکش در حضور ترکيب آمينو سيلان نسبت به رزين اپوکسي-سيليکون است. دليل اين امر به برقراري پل هاي شيميايي در اثر ايجاد پيوندهاي کووالانس بين سيلانول ها و هيدروکسيل هاي سطح و همچنين واکنش بين گروه آمينو سيلان با گروه اپوکسي رزين اپوکسي و گروه هاي سيلان سخت کننده ارتباط داده شد. از طرف ديگر تشکيل شبکه سه بعدي سيلوکسان در مرحله متراکم شدن سيلانول ها، افزايش چگالي شبکه اي سيستم و تراکم فيلم رنگ را سبب گرديد.