سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام رضایی – استاد گروه فرآوری مواد معدنی دانشگاه امیرکبیر تهران
سید محمد جواد کلینی – استادیار گروه فراوری مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس تهران
بهزاد شهبازی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

مشخصات سطحی(توانایی تر شدن و زبری) و اندازه آن می باشد و اندازه حباب، زمان اقامت حباب ها در سلول فلوتاسیون، مقاومت و ضخامت فیلم حباب از مشخصه های هیدرودینامیکی مهم کف به شمار می روند. برای بررسی رفتار ذرات درشت در فاز کف یک سلول فلوتاسیون باید تاثیر پارمترهای دینامیکی فوق بر روی پارگی فیلم حباب بررسی گردد. در این تحقیق نقش پارامترهای هیدرودینامیکی ذره در فلوتاسیون ذرات درشت زغال سنگ ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از نمونه های ذغال سنگ های ایران نظیر طبس(مزینو۲)، کرمان(اب نیل) و البرز شرقی استفاده گردید و مشخص گردید که با افزایش میزان خاکستر، میزان بازیابی ذرات درشت به ترتیب از ۵۲/۴۳% به ۱۹/۸۸% و ۱۷/۳۰% کاهش یافته است که نشان دهنده نقش خاکستر و زاویه سطح تماس ذرات در بازیابی ذرات درشت می باشد.