سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرش پاکدل – آزمایشگاه ماده چگال سل – ژل ، گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه گیلان، ر
قدسی فرهاد اسمعیلی – آزمایشگاه ماده چگال سل – ژل ، گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه گیلان، ر

چکیده:

در این کار اثر ماندگی سل لایه نشانی روی خواص اپتیکی و ساختاری فیلم های اکسید روی تهیه شده به روش غوطه وری سل – ژل مورد بررسی قرار گرفت. طیف عبوری تجربی فیلم ها بوسیله طیف سنج UV-Visible اندازه گیری شد. از روی طیف عبوری فیلم ها و با استفاده از الگوریتم کمینه سازی نا مقید نقطه معطوف (PUMA) خواص اپتیکی (ضریب شکست، ضریب خاموشی و گاف نواری) و ضخامت محاسبه گردید. نتایج XRD نشان میدهد که ماندگی سل بر جهت گیری بلوری اثر می گذارد. با افزایش زمان ماندگی سل ، ضریب شکست، ضریب خاموشی و ضخامت فیلم ها افزایش و عبور فیلم ها و گاف نوار اپتیکی کاهش می یابد.