سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهین کرباسی راوری – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک
علی سنایی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه اراک دانشگاه فنی و مهندسی

چکیده:

با توجه به ازدیاد جمعیت طی دو دهه اخیر و نیز خشکسالی طی پنج سال گذشته و برداشت غیر مجاز از سفره های آب زیرزمینی در منطقه فرهان، سطح آب زیرزمینی قابل توجهی پایی افتاده است و بسیاری از قنوات منطقه خشک و یا کم آب شده اند. در این تحقیق با توجه به بررسی سطح آب زیرزمینی طی دو دهه اخیر به میزان بارندگی و تغذیه سفره آب زیرزمینی منطقه پرداخته می شود سپس با توجه به رشد جمعیت و افزایس بی رویه تعداد چاه های برداشت در منطقه منجر به به پایین افتادن سطح آب زیرزمینی و خشک شدن و یا کم آب شدن قنوات منطقه شده است به ارائه راهکارهایی مناسب جهت جلوگیری از پایین افتادن بیشتر سطح سفره پرداخته می شوند.