سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن عابدینی – رییس مرکز توسعه مدیریت پروژه موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مدر
حامد حاج حسین زاده – مهندس صنایع، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

در این مقاله سعی شده است بر شرح مختصری از موضوع مهم پدافند غیرعامل در پروژه ها و نقش و جایگاه آن در الگوی تعاملی سیستم مدیریت پروژه دفاعی ایران ) (IDPMS مورد بحث و بررسی قرار گیرد . اقدامات پدافند غیرعامل، فرآیند احتیاطی و پیشگیرانه ای است که الزاما می بایست در زمان صلح شروع و تا پایان وقوع بحران و تهدید ادامه یابد، لذا رویکرد مدیریتی و نحوه مقابله با آن، رویکرد پیشگیرانه به جای مدیریت آتش نشان و انفعالی می باشد . در پروژه ها منظور از پدافند غیرعامل در واقع مجموعه تمهیدات و اقدامات و طرحهایی است که با استفاده از ابزار، شرایط و حتی المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی بصورت خود اتکا، از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده واز سویی دیگر پیامدهای بحران را کاهش و امکان بازسازی مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می سازد در حقیقت پدافند غیرعامل قبل از شروع پروژه و پیش آمدن بحران در زمان ایده و تصویب طرح باید دیده شود و منتظر نباشیم پس از تهاجم و پیش آمدن حوادث بدنبال راهکار برویم و با توجه به فرصت هایی که جهت تهیه چنین طرحهایی در زمان صلح فراهم می گردداین قبیل تمهیدات می بایست در متن پروژه ها لحاظ گردند .
به کارگیری تمهیدات وملاحظات پدافندغیرعامل علاوه برکاهش شدید هزینه ها، کارآیی دفاعی پروژه ها رادرزمان بحران بسیارافزایش خواهد داد .