مقاله نقش پدر، مادر و فرد در ايجاد شخصيت ديني از نظر روان شناسي و قرآن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زن و فرهنگ از صفحه ۴۶ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: نقش پدر، مادر و فرد در ايجاد شخصيت ديني از نظر روان شناسي و قرآن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخصيت ديني
مقاله روانشناسي
مقاله قرآن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همايي رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، نقش والدين و فرد در شکل گيري شخصيت ديني از نظر رويکردهاي روان شناسي و قرآن بررسي شده است. مرز مشترک دين و روان شناسي امکان رابطه اي سازنده و گفتگويي را ميان دين و روان شناسي فراهم مي آورد که راه را براي آموزش و درمان هموار مي کند. در اين خصوص رويکردهاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفتند. در رويکرد زيستي نظر هال و تاثير تغييرات بلوغ و عطوفت مادر در ايجاد نگرش هاي مذهبي بررسي شده است. در ديدگاه روان کاوي مانند نظريه فرويد، ديدگاه بدبينانه اي از دين مطرح مي شود و ريشه دين را حل تعارضات غريزي و قدرت پدر و اطاعت محض از او، مي داند. در ديدگاه مثبت يونگ ريشه دين را ناخودآگاه جمعي مي داند که از اجداد ما به به ارث مانده و به هشيار آمدن آن ارزشمند و سبب احساسي روحاني و ديني خواهد شد. در رويکرد انسان گرايي آلپورت که بر اساس خود مختاري کنشي است چنانچه دين از انگيزه هاي فرعي آن جدا شود، چنين ديني آگاهي بخش است. فروم گرايش به دين را جزء انگيزه هاي روان شناختي انسان مي داند. قرآن نيز شخصيت را رفتار و نحوه عمل انسان مي داند تحت تاثير هواي نفساني و روح معنوي قرار دارد که در نهايت انسان به اراده خود راهش را انتخاب مي کند.