سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد افراسیابیان – موسس و بنیانگذار مرکز ملی کارست مدیرعامل شرکت بین المللی مهندسی پژو

چکیده:

شناخت پدیده های کارستی از دیدگاه مهندسی کارست حائز اهمیت فراوان است. فرآیندهای کارستی و پدیده های ژئومرفولوژیکی مختلف که در مناطق کارستی وجود دارند گاهی می تواند مسائل و مشکلات بسیاری را در حین احداث و حتی پس از آن بوجود آورند. امروزه خسارات ناشی از ساخت و ساز در سازندهای کارستی به هزاران میلیون دلار در سال می رسد. از دیدگاه مهندسی کارست پدیده های کارستی مشکلات خاصی را در مسیر پیشرفت بسیاری از طرح های عمرانی و توسعه ای بوجود می آورد که بدلیل عدم شناخت دقیق هیدروژئولوژی و مهندسی کارست درست در زمانی که باید اجرای طرح انتفاع حاصل شود نیازهای از قبل تعیین شده پروژه برآورد نمی گردد و بازدهی حاصله بسیار کمتر از اهداف اولیه می باشد. تجربه ناموفق ساخت سد لار و محقق نشدن اهداف اولیه در ایران و موارد مشابه ای در سایر کشورها از این نمونه می باشد. ساخت نیروگاهها- سازه های عظیمی مانند سدها- خانه مسکونی و حتی پل ها و ریزش ساختمانها یا سازه های نواحی کارستی افزایش یافته است. لذا چنانچه دانش هیدروژئولوژی کارست در این گونه مطالعات مورد توجه ویژه قرار نگیرد. مشکلات بسیار اجتناب ناپذیر خواهد بود. یکی از پدیده های مهم و باز نواحی کارستی وجود حفره های فروکش SINKHOLE) و پونورهاPONORS) می باشد که از جمله مشخصه های مناطق کارستی وجود سطوح حفره داری است که جریان آبهای زیرزمینی را هدایت می نماید. که تقریبا همیشه مسائلی در مورد آب بندی مخزن و پایداری سازه ها بنحوی بوجود انواع گوناگون آنها مربوط می شوند. در این مقاله ضمن بحث و بررسی پدیده ها و سینوک هولها به عوارض ریسک پذیری کارستی و درجه بندی آنها اشاره شده و اهمیت و توجه به شناخت هیدروژئولوژی و مهندسی کارست در کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.