مقاله نقش پرستار در مراقبت از ديابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: نقش پرستار در مراقبت از ديابت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقش پرستار
مقاله مراقبت ديابت
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيماني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: پژوهي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با افزايش رشد جمعيت و گسترش شهرنشيني، ديابت به يک معضل جهاني تبديل شده است. يکي از بزرگ ترين چالش هايي که بيماران ديابتي با آن مواجه هستند، يادگيري نحوه زندگي با ديابت و کنترل قندخون روزانه مي باشد؛ از اين رو آموزش بيمار جهت توانمندسازي وي در خود مراقبتي و کنترل مطلوب قندخون و در نهايت ارتقاي سطح کيفيت زندگي، يک بخش مهم درمان ديابت به شمار مي رود. تعداد زيادي از بيماران ديابتي، تصور مي کنند که مراقبت و آموزش را بايستي صرفا از پزشک خود دريافت کنند؛ حال آن که مجامع جهاني در طي ۲۵ سال اخير به نقش پرسنل بهداشتي غيرپزشک در اين زمينه بيشتر پرداخته اند؛ به طوري که امروزه به توافق رسيده اند که پرستاران بايد نقش موثرتري در درمان و مراقبت از ديابت و عوارض آن بازي کنند. بر اساس نتايج مطالعات کارآزمايي باليني و مشاهده اي، پرستاران مي توانند مراقبت را با کيفيت مطلوب و صرف هزينه کمتر ارايه نمايند. به نظر مي رسد با آموزش مدون و سيستماتيک به پرستاران و مراقبين بهداشتي و سپس بهره مندي از توانمندي هاي آنان جهت ارايه خدمات سازمان يافته تر در بيمارستان ها، واحدهاي آموزشي و محيط هاي مختلف اجتماعي مانند مدارس، مي توان حجم زيادي از مراجعات گران و غيرضروري به متخصصين را کاهش داد. تحقق اين امر در گرو برنامه ريزي سياست گذاران سلامت کشور و سامان دهي نظام ارجاع در ارايه خدمات بهداشتي – درماني در سطوح مختلف است.