سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا شیخیان پور –

چکیده:

ببی بی شک یکی از روشهای علمی جلوگیری از اسراف منابع ملی و کاهش ضایعات در کشور و به دنبال آن بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان استفاده بجا و بهینه از مواد و مصالحی می باشند کهدر طبیعت یافت می گردند . پرلیت اصطلاح کلی برای سنگهای ولگانیکی سیلیس دار است که در طبیعت یافت می شود ، وجه تمایز عمده پرلیت با سایر سنگهای ولگانیکی شیشه ای ، درازدیاد فوق
العاده حجم آن در مقابل حرارت می باشد. استفاده از این ماده باعث تحولات عمده ای در صنایع مختلف همانند صنایع شیمیایی ، پتروشیمیایی ، غذایی ، ساختمانی ، ذوب فلزات و کشاورزی گردیده و
به سرعت جایگاه خود را در سایر زمینه ها نیز پیدا می کند . آنچه بیش از پیش گسترش و فرآوری موارد استفاده این ماده را مهم می نمایاند توجه جدی به معادن غنی داخلی این کانسار ( فراوانی) ، خنثی بودن ، عدم ایجاد آلودگی ، اشتغال زایی ، بسترسازی تکنولوژیکی ، عدم وابستگی و … آن می باشد. همانا استفاده صحیح از پرلیت در موارد مصرف خود و همینطور یافتن سایر موارد مصرف دیگر باعث بهره گیری بهینه از موهبتی خدادادی شده و از طرف دیگر از اتلاف بیش از پیش انرژی، هزینه و سرمایه ها جلوگیری نموده و از سوی دیگر باعث کاهش ضایعات میگردد مضافًا آنکه فوائد بیشماری دیگر را نیز به همراه خواهد داشت . از عمده مصارف شناخته شده پرلیت می توان بدین موارد اشاره نمود : بعنوان مصارف عایقی در دماهای بسیار پائین (Cryogenic)، عایقهای حرارتی ، فیلتراسیون ( هوا ، آب ، روغن ، محلولهای ، شیمیائی و …) ، کاربرد عایقی بعنوان عامل کاهش دهنده صدا ، ایزولاسیون کف ها ، بهسازی خاک و ممانعت از رشد علفهای هرز ، افزایش و کیفیت محصولات باغبانی و زراعی ، مصالح ساختمانی مقاوم در برابر آتش و مقوله بسیار با اهمیت مصالح سبک و متعارف ساختمانی برای کاهش مخاطرات جانبی زلزله ومصرف بهینه انرژی در جهت توسعه پایدار، کاهش آلودگی محیط زیست ، جایگزینی سایر حاملهای انرژی با فراورده های نفتی و صیانت از انرژی به عنوان سرمایه ملی و بسیاری مصارف دیگر .