مقاله نقش پروتئين S100B آستروسيتي بر تقويت حافظه در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۳۷۱ تا ۳۷۸ منتشر شده است.
نام: نقش پروتئين S100B آستروسيتي بر تقويت حافظه در موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئين S100B
مقاله يادگيري و حافظه
مقاله هيپو کامپ, موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي پروين
جناب آقای / سرکار خانم: جمال زاده ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: كرامتي كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پروتئين S100B، پروتئيني است كه از آستروسيت ها آزاد مي شود و در کنترل ارتباط نوروگليالي و احتمالا در حافظه و شکل پذيري سيناپسي نقش دارد. مطالعه ارتباط عملکردي دو سلول آستروسيت و نورون از اهميت خاصي برخوردار است. در مطالعه حاضر اثر تزريق اين پروتئين به درون هيپوكامپ بر روي يادگيري در موش هاي صحرايي مورد بررسي قرار گرفت.
روش ها: در اين تحقيق از ۴۰ موش صحرايي نر استفاده شد. حيوانات پس از جراحي و کانول گذاري دو طرفه در ناحيه CA1 هيپوکامپ و نيز ۷ روز ريكاوري، تحت يادگيري احترازي غيرفعال قرار گرفتند (۰٫۵ ميلي آمپر، ۱۰۰ هرتز، ۵ ثانيه). بلافاصله پس از آموزش، ۰٫۵ ميكروليتر پروتئين S100B، به صورت دو طرفه، در دوزهاي مختلف (۵ و ۵۰ و ۵۰۰ و ۵۰۰۰ نانوگرم) به گروه هاي آزمايشي و سالين به گروه كنترل تزريق شد . شاخص هاي يادگيري و حافظه شامل اولين تاخير در پايين آمدن از سکو و کل زمان سپري شده بر روي سکو، ۲۴ ساعت بعد سنجش شد.
يافته ها: تزريق ۵ نانوگرم S100B، افزايش معني داري را در شاخص اولين تاخير در پايين آمدن از سکو (P<0.01) و نيز کل زمان سپري شده بر روي سکو (P<0.001) نشان داد و بطور شگفت آوري دوزهاي ۵۰۰ و ۵۰۰۰ نانوگرم اين پروتئين، در مقايسه با گروه كنترل كاهش معني داري را در هر دو شاخص فوق الذکر نشان دادند (P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج ما نشان مي دهد پروتئين آستروسيتي S100B، اثرات تعديلي بر روي حافظه دارد، بطوريكه در دوز هاي نانوگرم حافظه را تسهيل، در حاليكه در دوزهاي ميكروگرم حافظه احترازي غير فعال را تخريب مي كند.