سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلی ناظمی – دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

چکیده:

سلنیوم موجب افزایش فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز می گردد و احتمالا در سایر موارد نیز نقش دارد. از جمله ازدیاد و تکثیر سلول های زمینه ساز را کاهش می دهد و موجب افزایش قدرت دفاعی بدن می شود و همچنین دارای اثرات پیشگیری در هر دو مرحله اولیه و ثانویه تولید سرطان است. در اینجا پژوهشهایی مورد توجه قرار می گیرد که پروتئین ها سلول های سرطانی را تحت تاثیر قرار داده اند به عنوان مثال DR Manbir Singh در دانشگاه کالیفرنیا مشخص نمود که پروتئینی به نام beta cateninسلول های کولون را به حدی از رشد می رساند که غیرقابل کنترل می شوند و منجر به سرطان خواهند شد. همچنین مشخص شد که وقتی ژنی توانست موجب موتاسیون رشد توموری شود، موجب فعالیت پروتئین beta catenin نیز خواهد شد. همچنین نتیجه تحقیق که در مجله Cancer Research انتشار یافته نشان می دهد: یک پروتئین ویژه تولید کننده سلول های سرطانی پستان است و این پروتئین ویژگی های کسب می نماید که مشخص کننده سلول های تومور متاستازیک می باشند. پروتئینی به نام (LOR-I) به دو دلیل موجب گسترش و توسعه تومور و ته نشین شدن مقادیر زیاد فیبرهای کلاژن می گردد که موجب متاستاز سلول های سرطانی می شوند. عواملی که موجب بلوکه کردن و یا مانع عمل (LOR-I) گردند ممکن است تا حد امکان موجب درمان و یا پیشگیری از متاستاز بیشتر پستان شوند. در ادامه پژوهش هایی که توسط دانشمندان Baylor در هوستن (۲۰۰۳) انجام یافته مورد بحث قرار می گیرند.