مقاله نقش پروفيل ريسک محصولات زراعي در طراحي الگوي بيمه اي (مطالعه موردي عدس ديم استان خراسان شمالي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در (نيمه اول) ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حبوبات ايران از صفحه ۸۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: نقش پروفيل ريسک محصولات زراعي در طراحي الگوي بيمه اي (مطالعه موردي عدس ديم استان خراسان شمالي)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه درآمدي
مقاله حبوبات
مقاله ماتريس ريسک
مقاله مخاطره
مقاله نمره دهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از داده هاي ۱۲۰ کشاورز استان خراسان رضوي براي دوره زماني ۸۶-۱۳۸۴، نقش پروفيل ريسک عدس ديم در طراحي الگوي بيمه اي بررسي شد. براي ارزيابي خسارت  هر يک از ريسک ها از دو معيار فراواني وقوع ريسک و ميزان اثر ريسک و در نهايت ماتريس ريسک استفاده شد. نتايج نشان داد که بزرگ ترين نواحي ريسک عدس ديم، نواحي ريسک پايين است. در طول دوره مورد مطالعه، تنوع ريسك ها كاهش نيافت و تنها ريسك افزايش قيمت نهاده ها افزايش يافت. متوسط ميزان خسارت ريسک هاي اطلاع رساني، نيروي کار، توليد، قيمتي و اعتبارات به ترتيب ۳۰، ۵، ۵/۴، ۷۵/۳ و ۳۳/۳ درصد بود. همبستگي ميان نمره ريسک و عملکرد محصول عدس ديم، مثبت بود (۰/۳۸). با توجه به يافته ها، ايجاد پروفيل ريسک، استفاده از پروفيل ريسک در طراحي الگوي بيمه درآمدي و پوشش ريسک ها و پرداخت اعتبارات ارزان قيمت، پيشنهاد مي شود.