سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین خانجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
عیسی ابراهیمی – هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تالاب چغاخور بزرگترین تالاب در استان چهار محال و بختیاری است که دارای مساحتی بالغ بر ۲۳۰۰ هکتارمی باشد.حجم آبی این تالاب ۴۰ میلیون مترمکعب برآوردگردیده است. و یکی از ذخیره گاههای اکولوژیکی مهم در منطقه محسوب می گردد.این مطالعه در طول فصول بهار، تابستان وپاییز(درفصل زمستان به دلیل یخ بستن سطح تالاب امکان نمونه برداری وجود نداشت) سال ۱۳۸۵ در تالاب چغاخور انجام گرفت . به منظورتاثیر پساب های کشاورزی بر یفیت فیزیکی وشیمیایی آب تالاب،تعداد ۱۲ ایستگاه با استفاده از روش سیستماتیک انتخاب گردید. نمونه برداری آب هم از سطح و هم از نزدیکی بستر در ایستگاه های انتخاب شده صورت گرفت . مقادیر پارامترهای فیزیکی در محل نمونه برداری اندازه گیری شد. جهت اندازه گیری سایر پارامترها مثل TDS,EC,pH فسفات ونیترات نمونه آب به آزمایشگاه منتقل شد.بررسی نتایج حاصل نشان داد که میانگین بالاتر ین مقاد یر اندازه گ ی ری شده نیترات در تمام ایستگاه ها در فصل بهار در حدود ۶ میلی گرم در لیتر ومینیمم آن در فصل پاییزدر حدود۱/۴۴ میلی گرم در لیترو همچنین ماکزیمم میزان فسفات اندازه گیری شده در تمام ایستگاه ها در فصل پاییز برابر ppm3/89 و مینیمم آن در فصل بهار برابر ppm0/568 می باشد. بنظر می رسید علت افزایش میزان فسفات آب تالاب درفصل پاییز، از یک سو ناشی از ورود هرز آبهای سطحی مزارع کشاورزی اطراف تالاب بوده که همواره مقدار فراوانی کوده ای فسفاته را دریافت می کند واز سوی دیگر می تواند ناشی از کند شدن فعل وانفعالات زیستی رویشهای گیاهی وفیتو پلانکتونها در فصل پاییز وعدم مصرف مواد مغذی باشد. افزایش میزان نیترات در فصل بهار ، نیز می تواند ناشی از جریان هرز آبهای سطی مزارع کشاورزی به علت بارندگی های فصل بهار وذوب شدن یخ وبرف انباشته شده در کوهها ی اطراف باشد. نقش پساب های کشاورزی در افزایش میزان پارامتر های شیمیایی( نیترات وفسفات) آب تالاب کاملا مشخص است که در این مقاله به آن پرداخته می شود