مقاله نقش پليس در دادرسي كودكان و نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در فصلنامه دانش انتظامي از صفحه ۱۴۴ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: نقش پليس در دادرسي كودكان و نوجوانان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دادرسي Trail
مقاله پليس Police
مقاله اطفال بزهكار Juvenile Delinquent
مقاله بزهكار Delinquent
مقاله بزه ديده Victim
مقاله جرم زدايي Decriminalization
مقاله كيفرزدايي Depenalization

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشفي سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از معضلاتي كه دادرسي اطفال با آن رو به روست، نحوه برخورد و چگونگي رفتار با اين كودكان بزهكار است كه امري فني و روان شناختي است. پژوهش هايي كه در اين زمينه صورت گرفته، محدود و داراي كاستي هاي زيادي است. طرز كار و عملكرد پليس به عنوان يكي از بازوان دستگاه عدالت كيفري در اين تحقيقات مورد توجه قرار نگرفته است. در اين نوشتار سعي شده تا به روش تحقيق مروري، انتقادي و تحليلي به شيوه كتابخانه اي و ميداني با استفاده از ساير كتب و قوانين و مقررات بين المللي به نقش پليس متخصص در دادرسي كودكان و نوجوانان پرداخته شود.
نتايج حاصل اين تحقيق درباره نقش پليس در مرحله تعقيب و تحقيق و برخورد متفاوت پليس با كودكان و بزهكاران است و طرز كار پليس، در مرحله صدور و اجرا و پس از اجراي حكم اين است كه با حضور خود در هر يك از اين مراحل و ارايه توصيه هاي لازم به مقام قضايي نقش مهمي در اجراي دادرسي عادلانه داشته باشد. ضرورت تشكيل پليس اطفال و نوجوانان بزهكار از نتايج اين تحقيق به شمار مي رود.