مقاله نقش پوشش پلي اتيلني سياه و آرايش کاشت بر عملکرد و کارايي مصرف آب آبياري گوجه فرنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۲۴۲ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: نقش پوشش پلي اتيلني سياه و آرايش کاشت بر عملکرد و کارايي مصرف آب آبياري گوجه فرنگي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوجه فرنگي
مقاله پوشش پلي اتيلني سياه
مقاله کارايي مصرف آب آبياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورجو امير
جناب آقای / سرکار خانم: هناره مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي سپيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوشش پلاستيک سياه غالبا به منظور کاهش تبخير از سطح خاک، گرم نمودن خاک و کنترل علفهاي هرز بکار برده مي شود. براي بررسي اثر پوشش پلي اتيلن سياه در عملکرد، اجزا عملکرد و کارايي مصرف آب آبياري در گوجه فرنگي، آزمايشي در ايستگاه تحقيقات کشاورزي کهريز اروميه، طي سالهاي ۸۴ و ۸۵ بصورت فاکتوريل اسپليت پلات در قالب بلوکهاي کامل تصادفي با چهار تکرار در خاک لوم شني انجام شد. فاکتورهاي آزمايشي، فاصله بين رديف (۱۰۰ و ۱۲۰۰ سانتي متر)، فاصله بين بوته (۳۰ و۴۰  سانتي متر) و خاکپوش پلي اتيلني سياه (بدون پوشش، پوشش تمام جوي با نصف پشته و پوشش تمام پشته با نصف جوي) بودند. نتايج دو سال آزمايش نشان داد، پوشش خاک با پلي اتيلن سياه روي تعداد ميوه، عملکرد بوته، عملکرد کل و کارايي مصرف آب آبياري در سطح احتمال ۱% اثر معني دار داشت. بهترين روش استفاده از مالچ پلي اتيلني سياه براي افزايش عملكرد، پوشاندن تمام پشته و نصف جوي از پلاستيك بود. مصرف آب با پوشش تمام پشته و نصف جوي ۲۸٫۸ درصد و با پوشش نصف پشته و تمام جوي ۴۱٫۳ درصد نسبت به تيمار بدون پوشش کاهش يافت. کارايي مصرف آب آبياري در تيمار پوشش کل پشته و نصف جوي از مالچ پلي اتيلن و تراکم کاشت ۱۰۰×۳۰ سانتيمتر بيشتر از ساير تيمارها (۳۳ کيلوگرم محصول به ازاي يک متر مکعب آب) شد.