سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اردشیر شفیعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کهکیلویه و بوی
سید ابراهیم کاظمی – کارشناس بخش منابع طبیعی و مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام

چکیده:

این مقاله بطور خلاصه پیرامون توسعه پایدار منابع طبیعی بطور عام و بحث جنگل و فرآورده های جنگلی و اثرات زیست محیطی آن بطور خاص بحث می نماید. بحث علاوه بر تولیدات مستمر و عملی جنگل، مسائل مختلف اکولوژیکی و اثرات تخریبی و احیایی متقابل بین اکوسیستم های جنگلی و انسانی مورد بحث قرار می گیرد. همچنین دیدگاههای مختلف ملی بین المللی و حتی منطقه ای در این مقاله دیده شده است. مسائل مختلف زیست محیطی، حفاظت خاک و آب ، مدیریت حوزه ها، تولیدی، توسعه ای و سایر جنبه های علمی و عملی منابع طبیعی و …در مجموعه مقاله بررسی گردیده است.