سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی امساکی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
سعید کیانی – دانشجوی دکتری، بخش مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس
سیروس جوادپور – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
علیرضا صبور – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دو قطعه نیکلی، یکی بدون پوشش و دیگری با پوشش Ni-Y در دمای ۱۰۷۰ درجه سانتیگراد در اتمسفر ساکن آزمایشگاه تحت اکسیداسیون قرار گرفتند. نمونه ای که به وسیله Ni-Y پوشش شده بود در مقایسه با نمونه بدون پوشش ۲۰% کاهش در نرخ اکسیداسیون داشت. بنابراین با توجه به اینکه مکانیزم اصلی رشد پوسته به وسیله نفوذ نیکل باردار به سمت خارج لایه اکسیدی می باشد، دلیل کاهش اکسیداسیون نمونه پوشش شده کاهش در فلاکس کل نفوذ به سمت خارج نیکل بار دار در لایه اکسیدی می باشد. همچنین در بررسی میکروساختار دو نمونه به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده شد نمونه ای که پوشش شده دارای میزان حفره های کمتری در لایه اکسیدی نسبت به نمونه بدون پوشش می باشد.