سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالحسین زاهدی – مرکز تحقیقات و توسعه صنعتی سپاهان

چکیده:

انسان از بدو پیدایش با حس کنجکاوی خاص خود پیوسته در صدد شناخت ناشناخته ها، پی بردن برازها و رمزهای جهان آفرینش از طریق شناخت خود وسایر موجودات و محیط خود بوده است. در ای تلاشو کنکاش، همه مردم کم و بیش، بر حسب دقت، ژرف نگری، هوشیاری ، تیزبیین و پشتکاری خود به کشف راز ناشناخته ها، پرده برداری از مخفی ها و حل مجهولات پرداخته اند و ما پیشگامان هر یک از این کشف رازها را مکتشف و عمل آنها را اکتشاف می نامیم. عدۀ با استفاد از اطلاعاتو پدیده های کشف شده و دانش مدون پیشنیان با ابتکار و قدرت خلاقه خود به خلق آثار، پدیده ها، فرایندها، روش ها، و یا صنع محصولات و مصنوعات جدید مپردازند که ما آنها را مبتکر، مبدع و یا مخترع نامیده و این تلاش ها، کوشش ها و فعالیت ها را ابتکار، اختراع می نامیم، گرچه در نظر گوینده و شنونده و با توجه به ذهنیات هر یک ممکنست مفاهیم مختلفی از ابتکار، ابداع و یا اختراع استنباط شود.