مقاله نقش پژوهش در فرآيند آموزش طراحي معماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در هويت شهر از صفحه ۸۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: نقش پژوهش در فرآيند آموزش طراحي معماري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحي معماري
مقاله پژوهش
مقاله آموزش معماري
مقاله طرحمايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي محمدشريف
جناب آقای / سرکار خانم: بمانيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يالپانيان مهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به نقش پژوهش در فرآيند آموزش طراحي معماري پرداخته است. با نگاهي به پيشينه تحقيق، ابتدا پنج مدل مختلف طرحمايه-آزمون، تجزيه و ترکيب، تجربي، منطقي و تداعي گرا که نشانگر رابطه بين پژوهش و طراحي است مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه به بررسي مدلهاي کارآمدتر در آموزش طراحي بر اساس مولفه هاي پژوهش پرداخته خواهد شد. در اين مدلها، تاثير پژوهش در سه مرحله پيش از طراحي، حين طراحي و بعد از طراحي مورد ارزيابي قرار مي گيرد. انجام اين مراحل مي تواند بينشي جديد نسبت به فرآيند طراحي معماري و ارتباط آن با تدريس معماري ايجاد نمايد.
نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواند با تاكيد بر نقش پژوهش در آموزش معماري به كارآمد سازي آموزش طراحي معماري پرداخته و پس از تطبيق با شرايط و ويژگيهاي حاكم بر نظام آموزش فعلي ايران، بعنوان الگويي مناسب براي ارتقا سطح كيفي آموزش طراحي معماري قلمداد شود.