سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا امینی – هواشناسی دینامیکی – کارشناس مسئول مرکز پیش بینی استان اصفهان، مرکز پی
غلامرضا خاکیان دهکردی – هواشناسی کشاورزی – کارشناس مرکز تحقیقات شهرکرد، مرکز تحقیقات اداره کل

چکیده:

پدیده های جوی ناگوار اغلب باعث بی نظمی در امورزمینی، هوایی و دریائی می گردد . در این راستا نظارت بر تغییرات جوی و پیش بینی دقیق آن نیمی ازمسئله ونیم دیگر برنامه ریزی جهت مقابله و پاسخ سریع وموثربه آن می باشد . حوادث ناشی از پدیده های جوی سالانه در کل جهان و ازجمله ایران خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری را بهمراه دارد . در شرایط جنگ عبور نامناسب هواپیما از لایه های جو باعث نمایش رد عبور هواپیما و کمک به دشمن می باشد . هواشناسی جهت پرواز، کلیه پارامترهای جوی رااندازه گیری و پیش بینی کرده و تحت گزارشات تافور و …. یا درزمان تشدید به صورت اخطارصادر میکند . در این مقاله خدمات مرکز پیش بینی هواشناسی جهت ناوگان هوائی معرفی وبااستفاده از محاسبات skew-T و نقشه های جو، حوه پیش بینی وضع هوا در مورد پرواز تحلیل می گردد . هدف از این مقاله ارائه راهکار مناسبجهت کاهش خسارات بااستفاده از مدیریت مناسب می باشد