سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اسفندیار عباس نوین پور – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

چکیده:

دشت شیخ معروف نقده واقع در آذربایجان غربی از بخش شرقی و جنوب شرقی توسط سنگهای آهکی پرمین، کرتاسه و میوسن که در منطقه مطالعاتی دارای طیف وسیعی هستند محدود می شود همچنین به استناد لوگ چاههای حفاری شده منطقه، در عمق نیز رسوبات آبرفتی بر روی سنگهای آهکی قرار می گیرند سنگهای آخکی دارای خصوصیات کارستی بوده و از نفوذپذیری بالایی برخوردار هستند در امتداد کنتاکت گسلی سنگهای آهکی و رسوبات آبرفتی نیز تعداد چهار دهانه چشمه آب معدنی در حال حاضر به طرف دشت تخلیه می شوند. جهت جریان عمومی آب زیر زمینی بر اساس نقشه ترسیم شده از بخش جنوب شرقی به طرف شمال غربی دشت است و نمونه های گرفته شده از تمام چاههای عمیق و نمیه عمیق و ابهای معدمی موجود در منطقه تعلق آبهای ناحیه را به تیپ بی کربناته مشخص کرده اند. آبهای زیر زمینی که از سنگهای آهکی و روان آبهای سطحی و چشمه های معدنی به طرف دشت تخلیه می شوند به علت کاهش فشار و افزایش حرارت در سطح زمین سبب تشکیل قشرهای تراورتن درسطح و عمق زمین شده که این امر سبب اشباع شدن بیش از حد خاکهای زراعی از آهک و سخت شدن زمینهای دشت شیخ معروف نیز گردیده است.